Sidste nyt omkring Corona og Våbeneftersyn

Aktiviteterne i foreningerne er igen ved at starte op efter nedlukningen på grund af Corona virussen. Det betyder, at der vil være foreninger, der ønsker, at afholde våben eftersyn. Det er DGI skydnings holdning, at hvis man ikke er tryg ved den nuværende situation skal man som våbenkonsulent ikke føle sig forpligtet til at udføre våbeneftersyn.
Vi har stor forståelse for hvis du som konsulent ikke ønsker at udføre våbeneftersyn grundet Corona situationen.

Hvis man ønsker, at starte sit virke som våbenkonsulent, så tilstræbes det, at man anvender de værnemidler, der skaber tryghed for dig som våbenkonsulent.
Inden du starter dit virke, indkøber du de værnemidler, som du ønsker at anvende ( f.eks. latex handsker, 85% håndsprit, mundbind) og sender derefter udlægget til DGI Skydning via 
http://www.udbetaling.dgi.dk  så refunder vi købet.
Landsudvalget for DGI Skydning har nedsat Faggruppe Sikkerhed og Teknik som har følgende opgaver:
 
Faggruppen udfører en række opgaver, særligt med relation til Våbenkonsulenter – Landsudvalg og Aktivitetsafdelingen.
 • Gennemgang og kontrol af afholdte våbeneftersyn i Landsdelsforeninger og Foreninger.
 • Ajour føring af Våbenkonsulenternes aktivitet, herunder kontakt med den enkelte Våbenkonsulent.
 • Faggruppen er direkte ansvarlig for kontakt til inaktive Våbenkonsulenter med henblik på at få disse aktiveret, eller opsagt.
 • Være Landsdelsforeninger og Foreninger behjælpelige med at gennemføre Våbeneftersyn
 • Fremskaffelse af relevant bemanding af Våbenkonsulenter til stævner arrangeret af DGI Skydning.
 • Efter behov, arrangere seminarer samt uddannelse af nye Våbenkonsulenter.
 • Rådgivning i forbindelse med Våbentekniske sager (eftersyn – vedligehold).
 • Faggruppen udsender hvert år i december måned en oversigt over kommende stævner til alle Våbenkonsulenter.
 • Være rådgivende for Skydeledelsen i forbindelse med indførelse af nye våbentyper i DGI Skydning, herunder at give input til den halvårlige Skyttebog for så vidt angår tilpasninger af de enkelte våbentyper, samt tilbehør til disse.
 • Være rådgivende for Skydeledelsen omkring ammunitionstyper.
 • Være godkendende organ for skivemateriel, såvel på almindeligt skivemateriel, som elektronisk, herunder skivedømmemaskiner.
Hjemmesideejer: Faggruppe Teknik - Weebmaster: Preben Duus Hermansen pdh0816@gmail.com

 
 
DGI Skydning | Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten | Tlf.: 79404040